Η συμβολή των συτημάτων ERP στη διοίκηση λειτουργιών και στην υλοποίηση της στρατηγικής μιας επιχείρησης=The contribution of ERP systems to operations management and business strategy implementation

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η συμβολή των συτημάτων ERP στη διοίκηση λειτουργιών και στην υλοποίηση της στρατηγικής μιας επιχείρησης=The contribution of ERP systems to operations management and business strategy implementation

Πουτογλίδης, Ιωάννης Κ.

Κατά την τελευταία δεκαετία, ο κόσμος μας έχει αλλάξει δραματικά λόγω του συνεχώς αυξανόμενου φαινόμενου της παγκοσμιοποίησης και της επανάστασης της τεχνολογίας των πληροφοριών. Υπάρχει τεράστια προσπάθεια από τις εταιρείες στο να μειώσουν το κόστος, να αυξήσουν την ποικιλία των προϊόντων, να βελτιώσουν της ποιότητα των προϊόντων, και την παροχή αξιόπιστων παραδόσεων μέσα από τον αποδοτικό και αποτελεσματικό συντονισμό των δραστηριοτήτων της παραγωγής και της διανομής. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, οι εταιρείες πρέπει να αξιολογούνται συνεχώς με επανασχεδιασμό των διαδικασιών ή αλλαγή των επιχειρηματικών πρακτικών τους και να χρησιμοποιούν συστήματα πληροφοριών. Μία από τις κρισιμότερες απαιτήσεις της διοίκησης λειτουργιών είναι η δυνατότητα βελτιστοποίησης της χρήσης της τεχνολογίας των πληροφοριών. Τα συστήματα ERP έχουν γίνει στις μέρες μας το μεγαλύτερο επενδυτικό σχέδιο πληροφοριακού συστήματος για εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Η τελευταία γενιά των ERP συστημάτων συχνά ενσωματώνουν πληροφορίες από τη χρηματοδότηση, τη λογιστική, τους ανθρώπινους πόρους, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τους πελάτες. Καθώς όλο και περισσότεροι οργανισμοί μετακινούν τις βάσεις τους στις τεχνολογίες πληροφοριών από τις λειτουργίες προς τις διαδικασίες, τα συστήματα ERP έχουν γίνει μία από τις πιο διαδεδομένες λύσεις πληροφορικής. Ένα σύστημα ERP είναι επίσης πολύ υποστηρικτικό για τις επιχειρησιακές στρατηγικές και έχει γίνει απαραίτητο για μια επιχείρηση, προκειμένου να ακολουθήσει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό. Ο στόχος της παρούσας εργασίας, είναι η καταγραφή της ετοιμότητας για την υλοποίηση ενός συστήματος ERP, της διοίκησης λειτουργιών και της επιχειρησιακής στρατηγικής των επιχειρήσεων, προκειμένου να διεξάγουμε συμπεράσματα για καθέναν από αυτούς τους παράγοντες και η ανάλυση των σχέσεων μεταξύ τους για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων. Το μοντέλο της έρευνας που έχει αναπτυχθεί περιέχει πολλούς υπό-παράγοντες που επηρεάζουν τους κεντρικούς παράγοντες της έρευνας. Ένα Case Study χρησιμοποιήθηκε στις εταιρείες, προκειμένου να συλλέξουμε πληροφορίες και να δοκιμαστεί το μοντέλο της έρευνας. Με βάση τα τρία case study καταγράψαμε την κατάσταση των εταιριών και οδηγηθήκαμε σε κάποια συμπεράσματα για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις τροφίμων.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικός σχεδιασμός
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.