Η ανταπόκριση των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) στην Ελλάδα. Η περίπτωση του βαθμού ικανοποίησης των λογιστών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η ανταπόκριση των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) στην Ελλάδα. Η περίπτωση του βαθμού ικανοποίησης των λογιστών

Θανάσα, Γεωργία Λ.

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να μετρήσει τον βαθμό ικανοποίησης μιας μεγάλης μερίδας ελευθέρων επαγγελματιών, των λογιστών. Επιλέχθηκε η ομάδα αυτή, διότι αποτελείται από επαγγελματίες οι οποίοι δεν έχουν πολυτέλεια του χρόνου και τους ενδιαφέρει να ολοκληρώνουν σε γοργό χρόνο τις συναλλαγές τους. Για την μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των λογιστών, ένα ερωτηματολόγιο από 21 ερωτήσεις κλειστού τύπου διανεμήθηκε, μέσω του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Στο διάστημα που το ερωτηματολόγιο ήταν ανοικτό (Μάρτιος 2015), 111 απαντήσεις ελήφθησαν. Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων προκύπτει ότι οι λογιστές θεωρούν εξυπηρετικά, εύχρηστα και ασφαλή τα συστήματα ηλεκτρονικής τραπεζικής, θεωρώντας πως στο μέλλον θα υπάρξει αύξηση των ατόμων που τα χρησιμοποιούν. Εκτός από την περιγραφική ανάλυση, η παρούσα εργασία προσπάθησε να διερευνήσει το κατά πόσο 2 σημαντικές ομάδες λογιστών με βάση την προϋπηρεσία τους (άπειροι στο επάγγελμα και πολύ έμπειροι) έχουν την ίδια άποψη σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησης τους. Από την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι οι δύο ομάδες των λογιστών αυτών έχουν ταύτιση απόψεων για όλες τις ερωτήσεις που πραγματοποιήθηκε η σύγκριση.

Thesis
NonPeerReviewed

Τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.