Η δράση της Philip Morris international στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η δράση της Philip Morris international στην Ελλάδα

Διάφας, Κωνσταντίνος

Η παρούσα ερευνητική εργασία εστιάζει σε έναν από τους πλέον προσοδοφόρους παραδοσιακούς παραγωγικούς κλάδους της χώρας μας - την καλλιέργεια του καπνού και τις καπνοβιομηχανίες. Ο καπνός υπήρξε σημαντική πηγή πλούτου για τη χώρα μας επί πολλά χρόνια και η αξιοποίησή του επηρέασε σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο πολλούς τομείς. Το κάπνισμα συνετέλεσε στην αύξηση των εθνικών εξαγωγών αλλά συγχρόνως και στην υποβάθμιση της υγείας των Ελλήνων καπνιστών. Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής, θελήσαμε να αναλύσουμε το ρόλο του καπνού στην ελληνική οικονομία και να αξιολογήσουμε αν θα μπορούσε να αποτελέσει διέξοδο στην οικονομική κρίση που διανύουμε. Το πρώτο μέρος ασχολείται με τον καπνό ως πρώτη ύλη, μέσα από μια ιστορική αναδρομή που καταλήγει ως τις μέρες μας, τη μεταποίησή του, καθώς και με τον κλάδο των πολυεθνικών εταιρειών παραγωγής προϊόντων καπνού. Το δεύτερο μέρος πραγματεύεται την ανάλυση μιας εκ των μεγαλύτερων πολυεθνικών καπνοβιομηχανιών, της Philip Morris International. Σε αυτό γίνεται εκτενής ανάλυση της εταιρείας, της λειτουργίας της και των σκοπών της. Επιπλέον, μέσω της χρήσης αριθμοδεικτών ρευστότητας και αποδοτικότητας πραγματοποιείται ανάλυση στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας. Σκοπός της έρευνάς μας είναι να εξετάσουμε την δράση της Philip Morris και να απαντήσουμε στο ερώτημα αν ο κλάδος συνεχίζει να αποφέρει αυξημένα κέρδη στις βιομηχανίες ή αν οι κρατικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν επέφεραν ζημίες σε αυτές αλλά και στα κρατικά έσοδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Καπνός (Φυτό) - Βιομηχανία και εμπόριο
Πολυεθνικές εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.