Ανάπτυξη εφαρμογής εκπαιδευτικού λογισμικού (στο διαδίκτυο) για την υποβοήθηση μαθημάτων προγραμματισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάπτυξη εφαρμογής εκπαιδευτικού λογισμικού (στο διαδίκτυο) για την υποβοήθηση μαθημάτων προγραμματισμού

Pashollari, Sokol

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται μια προσπάθεια για να αναπτυχθεί λογισμικό ώστε η ύλη του μαθήματος Προγραμματισμός 1 να εξετάζεται διαδραστικά από τους φοιτητές. Για αρχή γίνεται μια προσπάθεια σύγκρισης και αξιολόγησης τριών e-learning συστημάτων Blackboard, Moodle, Open eclass, που θα μας βοηθήσει να διαλέξουμε την καλύτερη πλατφόρμα και στην πορεία πραγματοποιείται εγκατάσταση του Moodle με όλα τα βήματα και με εικόνες. Στην πορεία γίνεται μία παρουσίαση και ανάλυση ολόκληρης της ύλης του μαθήματος Προγραμματισμός 1 όπως και παρουσίαση της γλώσσας C και τέλος πραγματοποιούμε και εφαρμόζουμε μερικές από τις ερωτήσεις για android app με quiz. Όλα πραγματοποιηθήκαν με σειρά η οποία εξυπηρετεί καλύτερα την σταδιακή εκμάθηση της ύλης και φυσικά από απόσταση, αλλά με γνώμονα πάντα τις νέες τεχνολογίες που επικρατούν όπως το Αndroid.

Thesis
NonPeerReviewed

Διδασκαλία με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Εκπαίδευση εξ΄ αποστάσεως

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.