Μελέτη και χρήση εργαλείων για ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον με Android=Design and use of tools for development application in environment Android

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μελέτη και χρήση εργαλείων για ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον με Android=Design and use of tools for development application in environment Android

Μωυσιάδης, Νικόλαος
Μουρουζίδης, Στυλιανός

Η παρούσα εργασία αφορά τον τρόπο δημιουργίας μιας εφαρμογής Android η οποία θα μπορεί να λειτουργεί σε smart συσκευές και η θεματολογία της αφορά, την εύρεση πρατηρίων πώλησης υγραερίου κίνησης σε όλη την Ελλάδα. Το πρώτο κεφάλαιο της εν λόγω εργασίας αποτελεί μια παρουσίαση του λειτουργικού Android, της ιστορικής του εξέλιξης, των λόγων για τους οποίους έχει επικρατήσει και χρησιμοποιείται διεθνώς, οι πιο εύχρηστες και πρόσφατες εκδόσεις που χρησιμοποιούνται, καθώς και η αρχιτεκτονική του. Στον δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κατηγορίες των εφαρμογών Android, τα τμήματα από τα οποία αποτελείται κάθε μια εφαρμογή, τα αρχεία και οι φάκελοι οι οποίοι πρέπει να περιλαμβάνονται, ώστε να είναι λειτουργική καθώς και ο τρόπος που μπορεί να δημιουργηθεί μια τέτοια εφαρμογή, ξεκινώντας από την αρχή που ουσιαστικά είναι η εγκατάσταση του κατάλληλου λογισμικού στον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή. Η εν λόγω εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της εφαρμογή που κατασκευάστηκε, το θεωρητικό πλαίσιο που οργανώθηκε κατά τον σχεδιασμό της, αλλά και τμήματα του κώδικα που χρησιμοποιήθηκαν ώστε να λειτουργεί σωστά η εφαρμογή. Κλείνοντας, γίνεται αναφορά στα προβλήματα που αντιμετώπισε η ομάδα κατασκευής, καθώς και οι μελλοντικές χρήσεις που μπορεί να έχει η εφαρμογή και η εξέλιξη της με βάση το πέρασμα του χρόνου.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Λειτουργικά συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.