Η ανάπτυξη της εμπορικής ναυτιλίας στην Ελλάδα και η συμβολή της στο εξωτερικό εμπόριο και την εθνική οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η ανάπτυξη της εμπορικής ναυτιλίας στην Ελλάδα και η συμβολή της στο εξωτερικό εμπόριο και την εθνική οικονομία

Αθανασιάδου, Δανάη

Η εμπορική ναυτιλία αποτελεί κλάδο του τομέα των μεταφορών με σημαντική υποβολή στην οικονομία της χώρας. Ο μεγάλος ελληνόκτητος εμπορικός στόλος αποτελεί ναυτιλιακή δύναμη που κατατάσσει τη Ελλάδα στην πρώτη θέση διεθνώς. Οι προοπτικές που διαγράφονται για το θαλάσσιο μεταφορικό έργο είναι θετικές , αφού η ναυτιλία θεωρείτο πλέον το επικρατέστερο μέσο μεταφοράς τόσο στις αγορές του ξηρού και υγρού φορτίου όσο και του εξειδικευμένου και υψηλής αξίας φορτίου όπως είναι το φορτίο σε εμπορευματοκιβώτια. Η εργασία αυτή περιγράφει τη συμβολή της ναυτιλίας στη διαμόρφωση διαφόρων μακροοικονομικών μεγεθών της οικονομίας. Επίσης περιγράφει τις αγορές των υπηρεσιών , της βιομηχανίας, του εμπορίου, των κατασκευών και λοιπών τομέων και κλάδων της οικονομίας που επηρεάζονται απο την ναυτιλία. Ακόμα, περιγράφει τον υπό ελληνική σημαία και τον ελληνόκτητο στόλο, τις εξωτερικές θαλάσσιες μεταφορές τόσο από ή/και προς την Ευρώπη όσο και διεθνώς τη διαμετακόμιση φορτίου, την εξέλιξη των βασικών λιμανιών της Ελλάδας με εμπορική δραστηριότητας και τέλος τα μελλοντικά σχέδια συνεργασίας με άλλες χώρες και άλλους τομείς μεταφορών συνδυαστικά. Τέλος η εργασία αυτή επισημαίνει την ακολουθούμενη πολιτική στην Ελλάδα, τις προοπτικές, τους στόχους, τις επιδιώξεις, και προτάσεις βελτίωσης στους επιμέρους κλάδους της ναυτιλίας για μεγαλύτερη σύνδεση και συμμετοχή τους στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ναυτιλία
Μεταφορές, Θαλάσσιες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.