Διάρθρωση της ευρωπαϊκής εμπορευματικής αγοράς ανελκυστήρων και ο στρατηγικός σχεδιασμός των εξαγωγικών και επενδυτικών δράσεων της επιχείρησης Kleemann Hellas στην Βαλκανική αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Διάρθρωση της ευρωπαϊκής εμπορευματικής αγοράς ανελκυστήρων και ο στρατηγικός σχεδιασμός των εξαγωγικών και επενδυτικών δράσεων της επιχείρησης Kleemann Hellas στην Βαλκανική αγορά

Σιγηρόπουλος, Απόστολος

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην ευρωπαϊκή αγορά ανελκυστήρων αλλά και στο στρατηγικό και επενδυτικό σχεδιασμό της επιχείρησης KLEEMANN HELLAS στην βαλκανική αγορά. Στα κεφάλαια που ακολουθούν γίνεται ανάλυση της ευρωπαϊκής αγοράς ανελκυστήρων και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο κλάδο (Κεφάλαιο 1). Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση των οικονομικών δραστηριοτήτων της KLEEMANN HELLAS (Κεφάλαιο 2) και τέλος αναπτύσσεται ο στρατηγικός σχεδιασμός των εξαγωγικών και επενδυτικών δράσεων της επιχείρησης KLEEMANN HELLAS στην βαλκανική αγορά.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανελκυστήρες
Βαλκανική Χερσόνησος - Οικονομικές συνθήκες
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003-11-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.