Επενδυτική δραστηριότητα και προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Επενδυτική δραστηριότητα και προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη

Νένου, Παναγιώτα

Στην παρούσα μελέτη ερευνάται η επενδυτική δραστηριότητα αλλά και οι προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Μερικοί από τους λόγους που μπορούν να ωθήσουν μια επιχείρηση σε διεθνή δραστηριότητα είναι η επιθυμία επέκτασης αγορών, η αναζήτηση νέων φυσικών πόρων, η αποδοχή της έννοιας του παγκόσμιου μάρκετινγκ, η προσέγγιση του καταναλωτή και τέλος η μείωση του κόστους εργασίας. Από τη στιγμή που η επιχείρηση αποφασίσει να εμπλακεί στις διαδικασίες του διεθνούς μάρκετινγκ θα πρέπει να επιλέξει την πιο αποτελεσματική μέθοδο εισόδου στις διάφορες αγορές του εξωτερικού. Η επιχείρηση έχει να διαλέξει ανάμεσα σε δύο στρατηγικές εισόδου α) την είσοδο δια μέσου εξαγωγέων και β) την είσοδο με παραγωγή στο εξωτερικό.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές μάρκετινγκ
Εξαγωγές - Ελλάδα
Ελλάδα - Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις - Βαλκανική Χερσόνησος
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004-11-16


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.