Το εξωτερικό εμπόριο του ελληνικού κλάδου μαρμάρου και η εξαγωγική επέκταση των ετοίμων προϊόντων στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Το εξωτερικό εμπόριο του ελληνικού κλάδου μαρμάρου και η εξαγωγική επέκταση των ετοίμων προϊόντων στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά

Τζιδημοπούλου, Μαρία Α.

Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό να αναλύσει τον κλάδο του μαρμάρου σε όλα τα σημεία της δραστηριότητάς του αλλά και τον ρόλο που διαδραματίζει στην εσωτερική και την εξωτερική παγκόσμια αγορά. Τα θέματα τα οποία εξετάζονται στην εργασία είναι το εξωτερικό εμπόριο του ελληνικού κλάδου μαρμάρου με τις μεγαλύτερες μαρμαροπαραγωγικές χώρες του κόσμου αλλά και τις εισαγωγές των προϊόντων μαρμάρου από αυτές τις αγορές. Ακόμη εξετάζεται ο ρόλος των εμπορικών εκθέσεων, τα προβλήματα συμμετοχής των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων μαρμάρου καθώς και η ανταγωνιστικότητα που κυριαρχεί βάσει των σημερινών δεδομένων του Διεθνούς εμπορίου. Τα τελικά συμπεράσματα που εξάγονται από την μελέτη είναι ότι ο κλάδος του μαρμάρου έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης παρά την πληθώρα την προβλημάτων που αντιμετωπίζει τόσο στην εσωτερική όσο και στην διεθνή αγορά.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρμαρο
Εξαγωγές - Ελλάδα
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004-04-23


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.