Η διοίκηση εφοδιαστικών υπηρεσιών και συστημάτων (Logistics Systems) στην υποστήριξη μεταφοράς και διανομής εμπορευμάτων στην εσωτερική και διεθνή αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η διοίκηση εφοδιαστικών υπηρεσιών και συστημάτων (Logistics Systems) στην υποστήριξη μεταφοράς και διανομής εμπορευμάτων στην εσωτερική και διεθνή αγορά

Τσουκαλά, Μαρία

Η μη σταθερή ζήτηση προϊόντων, η ανάγκη για πιο μικρούς χρόνους παραγγελιοληψίας, όπως και οι αυστηρότερες απαιτήσεις των εταιρειών για έγκαιρες διανομές, αποτελούν τις βασικές παραμέτρους οι οποίες σχηματίζουν την αγορά και τους τόπους συναλλαγής 21ου αιώνα. Η εργασία προσπαθεί να δώσει απαντήσεις για το τι είναι η διοίκηση εφοδιαστικών υπηρεσιών και συστημάτων (Logistics Systems), πως υποστηρίζουν την μεταφορά και τη διανομή εμπορευμάτων στην εσωτερική και διεθνή αγορά Ξεφυλλίζοντας το πρώτο κεφάλαιο μπορεί κάποιος να διαπιστώσει πρωταρχικά τι είναι Logistics Systems και τι είναι η εφοδιαστική αλυσίδα και τις αλλαγές στη φύση της. Ακόμη προσδιορίζονται κάποιες βασικές παράμετροι ενός δικτύου logistics, όπως η θέση, η μορφή και το μέγεθος των υποδομών, καθώς και δραστηριότητες μεταφοράς και διανομής. Έπειτα αναφέρεται η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η πολυπλοκότητά της. Τέλος, λόγος γίνεται για την χρησιμότητα των Logistics Systems στην ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών. Τα δίκτυα μεταφορών και διανομών μεταξύ Ε.Ε. και νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι η αρχή του δευτέρου κεφαλαίου, καθώς και ο ρόλος της Ελλάδας σ’ αυτά. Έπειτα, αναφέρεται η πολιτική της Ε.Ε. για τις μεταφορές, σε ανοιχτές και ανταγωνιστικές αγορές. Τελικά καταλήγουμε με τις προοπτικές ανάπτυξης στη βόρεια Ελλάδα και την Ελλάδα ως διεθνές κέντρο εμπορίου. Σ’ όλα αυτά όμως αναφορά γίνεται και για τις νομοθετικές ρυθμίσεις στις ανάλογες περιπτώσεις. Στο τρίτο κεφάλαιο, και τελευταίο ο αναγνώστης μπορεί να καταλάβει πόσο καθοριστική είναι η αποθήκη για τα Logistics Systems, ποια είναι τα μέτρα διαχείρισης των συσκευασιών, αλλά και πόσο αναπόφευκτα είναι τα εμπόδια στις μεταφορές (π.χ. απώλειες εμπορευμάτων, επικίνδυνα φορτία).

Thesis
NonPeerReviewed

Διακίνηση προϊόντων
Διοίκηση παραγωγής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004-11-16


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.