Οι αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού και ο βαθμός προετοιμασίας των τοπικών κοινωνιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Οι αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού και ο βαθμός προετοιμασίας των τοπικών κοινωνιών

Μυστακοπούλου, Δέσποινα Γ,

O τουρισμός με μικρές ή μεγάλες διακυμάνσεις, θετικές ή αρνητικές, συνεισφέρει σημαντικά στην ευημερία ορισμένων χωρών υποδοχής και φιλοδοξίας τουριστών. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα αναμφίβολα είναι δραστηριότητα η οποία αποτελεί την "ατμομηχανή" της ελληνικής οικονομίας με συνεχώς αυξανόμενη σημασία, αποτελώντας ουσιαστικά τη μεγαλύτερη εθνική βιομηχανία. Η μεγέθυνση του τουριστικού φαινομένου όμως, εκτός από μια σειρά θετικών επιδράσεων, όπως οι συναλλαγές εισπράξεις, η απασχόληση, η περιφερειακή ανάπτυξη κ.α., δημιουργεί μία σειρά αρνητικών επιπτώσεων, όπως οι αλλοιώσεις του φυσικού περιβάλλοντος, η φθορά του τοπικού πολιτισμού και της κοινωνίας, η διαφοροποίηση της δομής των τουριστικών περιοχών κ.α.. Η μελέτη των επιπτώσεων αυτών επιβάλλεται όχι μόνο για εθνικούς, ιστορικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς και άλλους λόγους, αλλά γιατί αποτελεί συχνά τη βάση και την προϋπόθεση για την περεταίρω τουριστική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζουν ενδιαφέρον οι επιπτώσεις στην περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτιστική κ.α. δομή, ανάπτυξη και λειτουργία των τουριστικών προορισμών και ιδιαιτέρως της Ελλάδας. Το θετικό αυτό τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει όλο και περισσότερο ενδιαφέρον και ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα που σχεδόν τροφοδοτείται όλο το κρατικό σύστημα από τον τουρισμό. Βέβαια κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα έχει αλλοιωτικές επιπτώσεις για ένα κράτος, απλά όμως ο τουρισμός σε αντιδιαστολή ίσως με τις υπόλοιπες καθημερινές ανθρώπινες δραστηριότητες, τις επιβαρύνει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική ανάπτυξη
Τουρισμός - Περιβαλλοντικές απόψεις
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.