Ο ρόλος και η συμβολή του Διαβαλκανικού Παρευξείνιου Επιχειρηματικού Κέντρου στις εξωτερικές εμπορικές και επενδυτικές δράσεις των ελληνικών επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ο ρόλος και η συμβολή του Διαβαλκανικού Παρευξείνιου Επιχειρηματικού Κέντρου στις εξωτερικές εμπορικές και επενδυτικές δράσεις των ελληνικών επιχειρήσεων

Παρασκευάς, Αντώνιος

Η ίδρυση ενός μηχανισμού με τους στόχους και τα χαρακτηριστικά του ΔΙΠΕΚ αποτέλεσε κεντρικό αίτημα των επιχειρηματικών φορέων της Θεσσαλονίκης και της Β. Ελλάδας. Η λειτουργία του ξεκίνησε επίσημα το 1996 με την ένταξή του στο πρόγραμμα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG II. Το ΔΙΚΕΠ συσταθεί από παραγωγικούς φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της ελληνικής οικονομίας, και έχει ως κύριο στόχο την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας , καθώς και την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικής παρουσίας στην περιοχή. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω: • της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους Έλληνες επιχειρηματίες • της ενημέρωσης του επιχειρηματικού κόσμου σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση, τις προοπτικές, τις χρηματοδοτικές δυνατότητες και τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι αγορές αυτών των χωρών για τους Έλληνες επιχειρηματίες • της υλοποίησης προγραμμάτων ενίσχυσης της διμερούς αναπτυξιακής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών της περιοχής, καθώς και της συμμετοχής του σε άλλα κοινοτικά και διεθνή προγράμματα • της ανάπτυξης συνεργασιών με φορείς και οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις, Ξένες
Βαλκανική Χερσόνησος - Οικονομικές συνθήκες
Εξαγωγές - Ελλάδα
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009-06-30


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.