Διερεύνηση αναγκαιότητας και δυνατοτήτων λειτουργίας γραφείου δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διερεύνηση αναγκαιότητας και δυνατοτήτων λειτουργίας γραφείου δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία

Γεραντώνης, Ευάγγελος

Στις μέρες μας η παγκόσμια οικονομία διανύει μία περίοδο μετάβασης από την εποχή της βιομηχανίας στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας. Οι αλλαγές είναι τεράστιες και συνεχείς, ενώ αναπόσπαστο μέρος της οικονομίας είναι πλέον η πληροφορία, η πρόσβαση σε αυτήν και η ταχύτητα διακίνησής της. Ο τριτογενής τομέας της οικονομίας για να καταστήσει γνωστές τις ενέργειές του αλλά και να προσελκύσει περισσότερους πελάτες έχει ανάγκη από ένα σχέδιο επικοινωνίας και από συνεχή προβολή – πόσο μάλλον όταν το αντικείμενο αφορά την παροχή υπηρεσιών στον ευαίσθητο χώρο της υγείας. Οι δημόσιες σχέσεις, πάλι, αποτελούν πλέον ένα εξαιρετικά αναπτυσσόμενο τομέα παροχής υπηρεσιών και βρίσκονται στο πυρήνα λήψης όλων των κρίσιμων αποφάσεων αφού υπάρχει μία συνεχής ροή επικοινωνίας ανάμεσα στους επαγγελματίες των δημοσίων σχέσεων και όσους λαμβάνουν αποφάσεις με σκοπό την καλύτερη παρουσίαση μπροστά στο ευρύ κοινό των αποφάσεων που λαμβάνονται από τον οργανισμό. Αρχικά, λοιπόν, θα δούμε το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί ένα δημόσιο νοσοκομείο στην Ελλάδα και πώς αυτό δικαιολογεί την ύπαρξη ενός σχετικού γραφείου. Το επόμενο μέρος καλύπτει τα κυρίως ζητήματα της λειτουργίας, ή την στελέχωση και τις αρμοδιότητες των εργαζομένων στο γραφείο. Στην συνέχεια, θα δούμε θέματα που προκύπτουν από τη λειτουργία των εν λόγω γραφείων: ο έλεγχος και η αξιολόγηση διασφαλίζουν την καλή ποιότητα υπηρεσιών και την καλή συμβατότητα με όλες τις άλλες υπηρεσίες που προσφέρει ο οργανισμός. Η εργασία ολοκληρώνεται με δύο συγκεκριμένα παραδείγματα γραφείων επικοινωνίας που λειτουργούν σε ένα δημόσιο και ένα ιδιωτικό νοσοκομείο αντίστοιχα.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Νοσοκομεία - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007-04-25


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.