Ανάπτυξη Μετεωρολογικής Εφαρμογής Android για κινητές συσκευές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάπτυξη Μετεωρολογικής Εφαρμογής Android για κινητές συσκευές

Σαρακατσάνος, Νικόλαος

Το λειτουργικό σύστημα android έχει εισέλθει στην ζωή μας και κάθε μέρα αναπτύσσεται δραματικά. Είναι ένα λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από τις περισσότερες κινητές συσκευές. Σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία μιας μετεωρολογικής εφαρμογής Android μέσω της προγραμματιστικής πλατφόρμας Eclipse, η οποία θα κατεβάζει δεδομένα από μία ιστοσελίδα σε μία κινητή συσκευή, μέσω της μορφής JSON. Η εφαρμογή θα μπορεί να εμφανίζει μία λιτή πρόγνωση καιρού δύο εβδομάδων καθώς και μία ημερήσια αναλυτική πρόγνωση, για όλες τις πόλεις παγκοσμίως. Στην παρούσα εργασία αρχικά, γίνεται λόγος για την ιστορία των κινητών τηλεφώνων και ακολουθεί η αρχιτεκτονική και η εξέλιξή των εκδόσεων του Android. Διατυπώνονται τα προγραμματιστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των εφαρμογών καθώς και οι βιβλιοθήκες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Στη συνέχεια παρατίθενται τα διάφορα βασικά συστατικά των εφαρμογών του android, οι τεχνολογίες εντοπισμού θέσης και το πρότυπο JSON. Ο σημαντικότερος ρόλος της εργασίας είναι η παρουσίαση της υλοποίησης της μετεωρολογικής εφαρμογής WeatherForecasting που εκτός από την χρήση της εφαρμογής, θα δούμε τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν όπως και την αρχιτεκτονική της εφαρμογής μέσα στο Eclipse. Τέλος, παρατηρείται ότι η επίδραση της τεχνολογίας στην ανθρωπότητα έχει επιφέρει σημαντικά οφέλη και διευκολύνσεις στους περισσότερους τομείς.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Κινητά συστήματα επικοινωνίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.