Υλοποίηση υπηρεσιών VοIP βασισμένες στα πρωτόκολλα SIP/IAX στην πλατφόρμα Asterisk

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Υλοποίηση υπηρεσιών VοIP βασισμένες στα πρωτόκολλα SIP/IAX στην πλατφόρμα Asterisk

Σαρρής, Ιωάννης

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη δύο VoIP διακομιστών με διευρυμένες δυνατότητες. Οι διακομιστές μέσω trunks, έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους καθώς και με το υπόλοιπο τηλεφωνικό δίκτυο. Οι χρήστες των VoIP συστημάτων μπορούν να πραγματοποιούν κλήσεις βρισκόμενοι είτε τοπικά του διακομιστή είτε απομακρυσμένα (3G, WiFi). Επίσης, είναι ενεργοποιημένες προηγούμενες δυνατότητες επικοινωνίας όπως φωνητικό μενού επιλογών, τηλεφωνητής και συνδιάσκεψη χρηστών. Στόχος της εργασίας είναι η εξοικείωση με την τεχνολογία VoIP, η κατανόηση των δυνατοτήτων, απαιτήσεων και σχετικών περιορισμών που έχει και η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη μελλοντική πορεία της. Η εργασία χωρίζεται σε έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται η τεχνολογία VoIP, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, ο εξοπλισμός που απαιτεί και οι κωδικοποιητές που χρησιμοποιεί. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται τα βασικά VoIP πρωτόκολλα. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το Asterisk, οι δυνατότητες που έχει και αναλύεται η αρχιτεκτονική του. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση και σχεδίαση του τρόπου λειτουργίας της VoIP εφαρμογής που συνοδεύει την παρούσα εργασία. Το πέμπτο κεφάλαιο ασχολείται με το πρακτικό μέρος της εργασίας. Περιγράφεται βήμα βήμα η διαδικασία ανάπτυξης των Asterisk διακομιστών. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ποιότητα υπηρεσιών της εφαρμογής σε διάφορα σενάρια κλήσεων. Η εργασία ολοκληρώνεται με τα τελικά συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτή σχετικά με την τεχνολογία VoIP.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.