Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση διαδραστικής εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης με θέμα «διαμόρφωση και λειτουργία σύνθετων τοπικών δικτύων υπολογιστών»

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2015 (EL)
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση διαδραστικής εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης με θέμα «διαμόρφωση και λειτουργία σύνθετων τοπικών δικτύων υπολογιστών»

Τσέλου, Αρετή
Παναγιωτοπούλου, Δάφνη

Στόχος της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας είναι ο Σχεδιασμός, η Ανάπτυξη και η Υλοποίηση μιας Διαδραστικής Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Μάθησης που αφορά τη Διαμόρφωση και τη Λειτουργία Σύνθετων Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών. Για την υλοποίηση της εφαρμογής, χρησιμοποιήθηκε το Adobe Flash Professional CS5.5, μια πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών που ανήκει στην κατηγορία των εργαλείων συγγραφής πολυμεσικού περιεχομένου. Η εφαρμογή περιλαμβάνει ηλεκτρονικά μαθήματα βασισμένα στην αλληλεπίδραση χρήστη – εφαρμογής τα οποία περιέχουν εικόνες, γραφικά, βίντεο και λεξικό όρων. Επιπλέον, για την καλύτερη κατανόηση των ηλεκτρονικών μαθημάτων και του εκπαιδευτικού υλικού, περιλαμβάνονται ερωτήσεις αξιολόγησης (quiz), καθώς και εργαστηριακές ασκήσεις και δραστηριότητες που επιλύονται από τους χρήστες, με τη χρήση του εργαλείου Προσομοίωσης Δικτύων Cisco Packet Tracer.

Thesis
NonPeerReviewed

Διδασκαλία με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
Δίκτυα υπολογιστών - Πρωτόκολλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.