Δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής που θα διαχειρίζεται τεχνικές υπηρεσίες και τον ποιοτικό έλεγχο των υπηρεσιών που προσφέρονται (για μικροσυσκευές και εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού) από μια εταιρία στους πελάτες της

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής που θα διαχειρίζεται τεχνικές υπηρεσίες και τον ποιοτικό έλεγχο των υπηρεσιών που προσφέρονται (για μικροσυσκευές και εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού) από μια εταιρία στους πελάτες της

Νικολαΐδης, Χαράλαμπρος

Με την δημιουργία της διαδικτυακής εφαρμογής για τον έλεγχο της διαχείρισης αλλά και της ποιότητας των υπηρεσιών μιας επιχείρησης, μπορούν οι χρήστες της εφαρμογής να ελέγχουν ξεχωριστά την κάθε περίπτωση service ή εγκατάστασης ούτως ώστε να προσφέρουν πιο σωστές και έγκυρες υπηρεσίες στους πελάτες τους. Επίσης θα παρέχονται στους χρήστες πλήρη στοιχεία για το ιστορικό κάθε συσκευής αλλά και των πελατών τους. Ο χρήστης που θα είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο των τεχνικών τμημάτων θα μπορεί να έχει πλήρη εικόνα για την κάθε περίπτωση δηλαδή την δυνατότητα να βγάλει ασφαλέστερα συμπεράσματα για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται από την εταιρία του αλλά και από τον κάθε τεχνικό προσωπικά. Για την δημιουργία της εφαρμογής και την υλοποίηση της εργασίας, χρησιμοποιήθηκε το Dreamweaver CS5.5 της ADOBE, λογισμικό που βοηθάει στην εύκολη σχεδίαση τέτοιου είδους εφαρμογών. Επίσης χρησιμοποιήθηκε το XAMPP εργαλείο το οποίο βοηθάει για την εγκατάσταση ενός web διακομιστή στον υπολογιστή, και προσφέρει την εύκολη και γρήγορη ανάπτυξη προγραμμάτων με χρήση PHP και μίας βάσης δεδομένων My SQL στην διεύθυνση localhost. Το πακέτο περιλαμβάνει τον διακομιστή Apache, και την βάση δεδομένων My SQL.

Thesis
NonPeerReviewed

Βάσεις δεδομένων
Προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
Ιστοσελίδες - Σχεδίαση
Πελατειακές σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.