Η χρησιμοποίηση των φυκιών στη διατροφή κρεοπαραγωγών ορνιθίων: ερευνητική εργασία = Use of algae in broilers feeding (Research study)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η χρησιμοποίηση των φυκιών στη διατροφή κρεοπαραγωγών ορνιθίων: ερευνητική εργασία = Use of algae in broilers feeding (Research study)

Καραμπαμπάς, Αθανάσιος
Σαρδέλα, Άννα
Τσιραντωνάκης, Ανδρέας

Τα μακροφύκη αλλά και τα μικροφύκη και τα κυανοβακτηρίδια, θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγές προσθετικών συστατικών στα λειτουργικά τρόφιμα. Η σπιρουλίνα, θεωρείται σημαντική πηγή υψηλής βιολογικής αξίας συστατικών όπως πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, πρωτεϊνών και αμινοξέων, αντιοξειδωτικών ουσιών, χρωστικών ουσιών, βιταμινών και ανόργανων ουσιών. Το Ascophyllum nodosum περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις ολικών πολυσακχαριτών. Για τις ανάγκες του πειράματος χρησιμοποιήθηκαν 280 συνολικά ορνίθια κρεοπαραγωγής τύπου Ross, ηλικίας μίας ημέρας τα οποία κατανεμήθηκαν τυχαία σε 7 ομάδες των 40 ορνιθίων με 4 υποομάδες των 10 ορνιθίων για την κάθε ομάδα, αντίστοιχα. Για τη διατροφή της ομάδας των μαρτύρων χρησιμοποιήθηκαν τυπικά σιτηρέσια πρώτης, δεύτερης και τρίτης ηλικίας, με βάση το καλαμπόκι και το σογιάλευρο και σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες των ορνιθίων (NRC, 1994). Στα σιτηρέσια των υπολοίπων ομάδων έγινε είτε επιπλέον προσθήκη ελληνικής προέλευσης σπιρουλίνας σε ποσότητες 5 g/kg (Ομάδα Σπ-05) ή 10g/kg (Ομάδα Σπ-10) αντίστοιχα, είτε προσθήκη ασκόφυλλου σε ποσότητες 5g/kg (Ομάδα ασκ-5) ή 10g/kg (Ομάδα ασκ-10) ή 20g/kg (Ομάδα ασκ-20), αντίστοιχα. Η κατανάλωση τροφής και νερού ήταν κατά βούληση. Κατά τη διάρκεια του πειράματος μετριόνταν η κατανάλωση τροφής, η μεταβολή του σωματικού βάρους και η εκμετάλλευση της τροφής. Στο τέλος του πειράματος σε δείγματα κρέατος από το στήθος και το μηρό προσδιορίστηκε η οξειδωτική σταθερότητα και η σύνθεση των λιπαρών οξέων του κρέατος. Η προσθήκη σπιρουλίνας και ασκόφυλου δεν προκάλεσε σημαντικές διαφορές μεταξύ των επεμβάσεων όσον αφορά τα παραγωγικά χαρακτηριστικά, την οξειδωτική σταθερότητα του κρέατος, αλλά η προσθήκη της σπιρουλίνας προκάλεσε μια σημαντική (Ρ<0,05) αύξηση στο σφάγιο ορισμένων πολυακόρεστων λιπαρών οξέων. Ως γενικό συμπέρασμα από την παρούσα εργασία προκύπτει ότι η προσθήκη της σπιρουλίνας, ενώ δε βλάπτει τα παραγωγικά χαρακτηριστικά των ορνιθίων θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως «λειτουργικό» συστατικό, για τον εμπλουτισμό του ορνιθίου κρέατος με τα ωφέλιμα για την υγεία του καταναλωτή ω-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Όσον αφορά τις επιδράσεις του ασκόφυλλου απαιτούνται περαιτέρω ερευνητικές εργασίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Πτηνά - Διατροφή
Κατοικίδια ζώα
Πτηνοτροφία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-10-06


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.