Το δημόσιο χρέος: μια διαχρονική εξέλιξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Το δημόσιο χρέος: μια διαχρονική εξέλιξη

Στεργιοπούλου, Αγγελική Θ.

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να καταγράψει την πορεία του δημόσιου χρέους της χώρας με αναφορές σε ιστορικές περιόδους, εστιάζοντας στα σημαντικότερα γεγονότα που οδήγησαν στην μεγέθυνσή του. Λεπτομερέστερη αναφορά γίνεται για τις περιόδους μετά το 1960, με έμφαση στη σχέση πολιτικών αλλαγών και συνακόλουθων αλλαγών οικονομικής πολιτικής. Επειδή η κύρια γενεσιουργός αιτία του δημόσιου χρέους, είναι το δημόσιο έλλειμμα, γίνεται παράλληλη καταγραφή του ελλείμματος με ειδική αναφορά στους παράγοντες που προκάλεσαν την διόγκωσή του. Οι παράγοντες αυτοί παρακολουθούνται διαχρονικά και εντοπίζονται οι απότομες μεταβολές ή η διατήρησή τους σε υψηλά/χαμηλά, με αναφορά και στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιο χρέος
Δημόσια οικονομική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.