Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών και η εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ στις συστημικές τράπεζες την περίοδο της κρίσης, 2008-2014

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών και η εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ στις συστημικές τράπεζες την περίοδο της κρίσης, 2008-2014

Γκέκα, Παρασκευή

Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια οικονομία αλλά και ιδιαίτερα η οικονομία της Ελλάδας δοκιμάζονται από μια οικονομική ύφεση, η οποία έχει διαρκέσει πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο. Στο διάστημα αυτό τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας κλήθηκαν και βρέθηκαν αντιμέτωπα με αρκετές δυσκολίες αλλά και προκλήσεις. Σκοπός: Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι να γίνει μια παρουσίαση του τραπεζικού κλάδου βάση των μεταβολών που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια, αλλά κυρίως επιχειρείται ο έλεγχος της φερεγγυότητας τους με τις νέες προϋποθέσεις που ορίζονται από τη Βασιλεία ΙΙΙ. Μεθοδολογία: Αρχικά γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση με την παρουσίαση του τραπεζικού κλάδου αλλά και την παρουσίαση της Βασιλείας ΙΙΙ. Εν συνεχεία, μέσω πληροφοριών που αντλήθηκαν από τις ιστοσελίδες των τραπεζών και τα αποτελέσματα της κεφαλαιακής τους επάρκειας και της διαχείρισης κινδύνων ελέγχεται η αξιοπιστία τους. Συμπεράσματα: Βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης που διενεργήθηκε, είναι εμφανές πως το νέο εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ έχει αφομοιωθεί πλέον από τις τράπεζες, οι οποίες παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν μπόρεσαν και ανταπεξήλθαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Τραπεζική διοίκηση
Οικονομικές κρίσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-07-17


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.