Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών και η εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ στις συστημικές τράπεζες την περίοδο της κρίσης, 2008-2014

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών και η εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ στις συστημικές τράπεζες την περίοδο της κρίσης, 2008-2014

Γκέκα, Παρασκευή

Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια οικονομία αλλά και ιδιαίτερα η οικονομία της Ελλάδας δοκιμάζονται από μια οικονομική ύφεση, η οποία έχει διαρκέσει πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο. Στο διάστημα αυτό τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας κλήθηκαν και βρέθηκαν αντιμέτωπα με αρκετές δυσκολίες αλλά και προκλήσεις. Σκοπός: Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι να γίνει μια παρουσίαση του τραπεζικού κλάδου βάση των μεταβολών που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια, αλλά κυρίως επιχειρείται ο έλεγχος της φερεγγυότητας τους με τις νέες προϋποθέσεις που ορίζονται από τη Βασιλεία ΙΙΙ. Μεθοδολογία: Αρχικά γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση με την παρουσίαση του τραπεζικού κλάδου αλλά και την παρουσίαση της Βασιλείας ΙΙΙ. Εν συνεχεία, μέσω πληροφοριών που αντλήθηκαν από τις ιστοσελίδες των τραπεζών και τα αποτελέσματα της κεφαλαιακής τους επάρκειας και της διαχείρισης κινδύνων ελέγχεται η αξιοπιστία τους. Συμπεράσματα: Βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης που διενεργήθηκε, είναι εμφανές πως το νέο εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ έχει αφομοιωθεί πλέον από τις τράπεζες, οι οποίες παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν μπόρεσαν και ανταπεξήλθαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Τραπεζική διοίκηση
Οικονομικές κρίσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-07-17


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)