Διεθνοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διεθνοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Πασκάρη, Πετρούλα

H τρέχουσα τάση της παγκοσμιοποίησης, με χαρακτηριστικά την ταχεία εξάλειψη των εμπορικών φραγμών και τη δραστική μείωση του κόστους στους τομείς των μεταφορών, των επικοινωνιών και της πληροφορίας, έχει διανοίξει απεριόριστες προοπτικές. Οι διεθνείς δραστηριότητες ενισχύουν την ανάπτυξη και την απασχόληση, αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και στηρίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των εταιρειών. Σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) πρέπει να είναι σε θέση να αντεπεξέρχονται στον αυξανόμενο ανταγωνισμό από αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομίες και να αξιοποιούν τις ευκαιρίες αγοράς που παρέχουν οι εν λόγω χώρες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατέχουν σημαντικότατο ποσοστό επί του συνόλου των επιχειρήσεων και απασχολούν το περισσότερο εργατικό δυναμικό. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τη διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από την μελέτη περίπτωσης του Ν. Φλώρινας. Στο πρώτο μέρος της γίνεται βιβλιογραφική παρουσίαση των βασικών θεωριών και σταδίων διεθνοποίησης καθώς και των στρατηγικών που μπορούν να αναπτύξουν οι επιχειρήσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Στην συνέχεια επιδιώκεται η επισκόπηση των στοιχείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Ελλαδικό χώρο, μέσα από τα στοιχεία των μελετών κυρίως του ΕΟΜΜΕΧ. Τέλος διερευνάται, η δυναμική διεθνοποίησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Νομό Φλώρινας, μέσα από την καταγραφή των απόψεων του πρόεδρου του ΕΒΕ του νομού. Η εργασία καταλήγει στο γενικό συμπέρασμα πως παρά την οικονομική κρίση και την έλλειψη εξαγωγικής πολιτικής με στόχο την διευκόλυνση της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνεχίζουν με δικό τους κόστος την προσπάθεια εξάπλωσης και εδραίωσης στη διεθνή αγορά.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Διεθνείς εμπορικές επιχειρήσεις
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.