Ανάπτυξη ενός ιστότοπου και μιας εφαρμογής Android με σκοπό την διαχείριση αγγελιών εργασίας

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2015 (EL)
Ανάπτυξη ενός ιστότοπου και μιας εφαρμογής Android με σκοπό την διαχείριση αγγελιών εργασίας

Αντιβαλίδης, Ηλίας
Αντιβαλίδης, Μιχαήλ

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την ανάπτυξη μιας web-εφαρμογής και μιας Android εφαρμογής που ως σκοπό έχουν την προβολή, υποβολή, επεξεργασία και διαγραφή αγγελιών εργασίας. Αρχικά γίνεται μια αναφορά και σύντομη περιγραφή στα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία των εφαρμογών αυτών κι έπειτα περιγράφονται οι λειτουργικότητες τους καθώς και επίσης και ο αντίστοιχος κώδικας που τις υλοποιεί

Thesis
NonPeerReviewed

Απασχόληση
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Εργασία και εργαζόμενοι
Ιστοσελίδες - Σχεδίαση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.