Μικροϋπολογιστικά συστήματα κινητών τηλεφώνων τελευταίας γενιάς (smartphones). Ανάλυση και δομή λειτουργίας τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μικροϋπολογιστικά συστήματα κινητών τηλεφώνων τελευταίας γενιάς (smartphones). Ανάλυση και δομή λειτουργίας τους

Μιχαλόπουλος, Ιωάννης

Στην εργασία αυτή γίνεται μελέτη της ανατομίας του έξυπνου τηλεφώνου, μελετώντας τα βασικότερα τμήματά του όπως είναι ο application processor και ο baseband processor. Επίσης θα περιγραφούν οι διαφορετικές υποκατηγορίες των τμημάτων του έξυπνου τηλεφώνου και θα γίνει εστίαση στην συμπεριφορά και τη σημασία κάθε τμήματος για διπλής χρήσης λειτουργικότητες στο έξυπνο τηλέφωνο. Στην εργασία αυτή θα γίνει μια προσπάθεια κατανόησης της αρχιτεκτονικής ενός έξυπνου τηλεφώνου και θα διερευνηθούν οι λειτουργίες των διπλών επεξεργαστών του έξυπνου τηλεφώνου, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε διαφορετικούς τύπους ασύρματων δικτύων

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Κινητή τηλεφωνία
Κινητά συστήματα επικοινωνίας
Τηλεπικοινωνία
Ασύρματη επικοινωνία, Συστήματα της

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.