Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων για τις ανάγκες ενός βιβλιοπωλείου – εκδοτικού οίκου.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων για τις ανάγκες ενός βιβλιοπωλείου – εκδοτικού οίκου.

Μπουδούρης, Γεώργιος
Παπασωτηρίου, Κωνσταντίνος

Η εργασία ασχολείται με την κατασκευή μιας βάσης δεδομένων, η οποία θα ικανοποιεί τις ανάγκες ενός βιβλιοπωλείου - εκδοτικού οίκου. Η αρχιτεκτονική στην οποία στηρίχθηκε η ανάπτυξη της εφαρμογής, είναι αυτή των 3 επιπέδων (3-tier Architecture). Αναλυτικότερα, μέσα από την εργασία, διαφαίνεται ο τρόπος κατασκευής της βάσης δεδομένων που είναι το κατώτερο από τα 3 επίπεδα (επίπεδο δεδομένων), ο τρόπος επικοινωνίας της βάσης με χρήστη που είναι το μεσαίο επίπεδο (επίπεδο εφαρμογής), το περιβάλλον στο οποίο θα εργάζεται ο υπάλληλος του βιβλιοπωλείου και το ηλεκτρονικό κατάστημα από το οποίο θα ψωνίζουν οι πελάτες, τα οποία ανήκουν στο τελικό επίπεδο (επίπεδο παρουσίασης). Ο υπάλληλος θα μπορεί, να δει παραγγελίες που εκκρεμούνε, να προσθέσει, να επεξεργαστεί ή να διαγράψει βιβλία, κατηγορίες, πελάτες και εκδοτικούς οίκους. Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί διαδικτυακά, είτε σε τοπικό επίπεδο δικτύου (LAN) είτε στον παγκόσμιο ιστό (Internet). Αυτό διευκολύνει πολύ την πρόσβαση στην εφαρμογή, μιας και δεν θα είναι εγκατεστημένη σ’ ένα συγκεκριμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή, οπότε ο υπάλληλος ή ο ιδιοκτήτης μπορεί να έχει πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο (φορητός υπολογιστής, smartphones, tablet κλπ).

Thesis
NonPeerReviewed

Βάσεις δεδομένων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.