Υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης ήλιου με χρήση μικροελεγκτών=Solar tracking system implementation using microcontrollers

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης ήλιου με χρήση μικροελεγκτών=Solar tracking system implementation using microcontrollers

Αθανασίου, Παναγιώτης Σ.

Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη και κατασκευή ενός οικιακού φωτοβολταϊκού ηλιοστάτη. Η παρακολούθηση του φωτός θα γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση τεσσάρων φωτοαντιστάσεων οι οποίες θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν την κατεύθυνση της πορείας του ήλιου σε όλες του τις θέσεις. Η κίνηση του ηλιοστάτη θα εκτελείται σε δύο άξονες, στον κάθετο (αζιμουθιακή κίνηση) και στον οριζόντιο (κίνηση ανύψωσης) και θα επιτευχθεί μέσω δύο σερβοκινητήρων. Ο μικροελεγκτής που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του συστήματος είναι ο Arduino Uno ο οποίος ενδείκνυται για εφαρμογές ρομποτικής καθώς επιτρέπει στους χρήστες να υλοποιούν με ευκολία χάριν στην ευελιξία που διαθέτει διάφορες εφαρμογές τέτοιου τύπου.

Thesis
NonPeerReviewed

Μικροελεγκτές
Ενέργεια
Ηλιακή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.