Υλοποίηση συστήματος αναγνώρισης ήχων με χρήση Arduino με ενημέρωση κατάλληλης εφαρμογής για Η/Υ και Smartphone

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Υλοποίηση συστήματος αναγνώρισης ήχων με χρήση Arduino με ενημέρωση κατάλληλης εφαρμογής για Η/Υ και Smartphone

Παπαδόπουλος, Νικόλαος
Μυλωνάς, Χρήστος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο έρευνας την αναγνώριση ήχου (μέσω της πλακέτας του Arduino) με την χρήση του μικροφώνου, την αποστολή ανάλογου μηνύματος σε μία απομακρυσμένη συσκευή (smartphone, υπολογιστής) και ενημέρωση κατάλληλης εφαρμογής στην κάθε περίπτωση . Θα μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί αυτή η επικοινωνία δηλαδή θα αναλυθεί η γλώσσα προγραμματισμού που χρισιμοποιήθηκε, οι κώδικες που υλοποιήθηκαν καθώς και ο τρόπος εισαγωγής των ήχων. Επιπλέον, θα αναλυθεί το hardware που χρησιμοποιήθηκε (πλακέτα Arduino).

Thesis
NonPeerReviewed

Μικροελεγκτές
Βάσεις δεδομένων
Σχεδιασμός συστημάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.