Αυτόματος έλεγχος σε δεξαμενές νερού με δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αυτόματος έλεγχος σε δεξαμενές νερού με δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης

Τέγος, Κωνσταντίνος

Στόχος της παρουσίας πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία ενός έξυπνου συστήματος δεξαμενών και διαχείρισης αυτών. Αναλυτικότερα στόχος ήταν ο έλεγχος δεξαμενών υγρών με χρήση μικροελεγκτή και διαχείριση όλου του συστήματος με χρήση υπολογιστή. Με την παρούσα κατασκευή ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ελέγξει το επίπεδο της στάθμης του υγρού σε 4 δεξαμενές από τον προσωπικό του υπολογιστή. Με την χρήση αισθητήρων ελέγχου στάθμης και αντλιών μπορεί να θέσει το όλο σύστημα σε αυτόματη λειτουργεία και έτσι το σύστημα να λειτουργεί αυτόνομα χωρίς την ανάγκη ύπαρξης χρήστη. Για την παρούσα κατασκευή έγινε προσπάθεια ώστε να υλοποιηθεί με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος. Όντας στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας χρησιμοποιήθηκαν οικονομικά υλικά ώστε το κόστος να μην είναι πολύ μεγάλο αλλά και το σύστημα να είναι λειτουργικό και να αποτελεί ένα βασικό πρότυπο για συστήματα ελέγχου δεξαμενών. Η όλη κατασκευή υλοποιήθηκε με την χρήση της πλατφόρμας Arduino. Η πλατφόρμα Arduino αποτελεί ένα οικονομικό και ανοιχτού κώδικα εργαλείο για την ανάπτυξη προτύπων και ιδιοκατασκευών. Προσομοιάζει και λειτουργεί το ίδιο αξιόπιστα με αντίστοιχα συστήματα εμπορικού και βιομηχανικού σκοπού προσφέροντας μεγάλη αξιοπιστία αλλά και ευκολία τόσο στο ηλεκτρονικό κομμάτι του hardware όσο και στο κομμάτι του προγραμματισμού του software. Οι αντλίες, οι αισθητήρες στάθμης υγρού και όλα τα υπόλοιπα μικροϋλικά ηλεκτρονικής αποτελούν υλικά που προσφέρονται στο εμπόριο για τέτοιου τύπου ιδιοκατασκευές και προφέρουν λειτουργία και αξιοπιστία αντίστοιχων βιομηχανικών συστημάτων. Ο έλεγχος και η χρήση της όλης κατασκευής γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και χρήση της σύνδεσης USB. Κάνοντας χρήση της γλώσσας προγραμματισμού processing 2.0 κατασκευάστηκε γραφικό περιβάλλον για τον έλεγχο και την λειτουργεία του συστήματος. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύονται πλήρως τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και ο τρόπος συνδεσμολογίας αυτών. Αναλύεται πλήρως το πώς κατασκευάστηκε το όλο σύστημα πως αυτό προγραμματίστηκε και τέθηκε σε λειτουργία.

Thesis
NonPeerReviewed

Μικροελεγκτές
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.