Σχεδιασμός, ανάπτυξη, δημιουργία μιας e-learning java εφαρμογής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Σχεδιασμός, ανάπτυξη, δημιουργία μιας e-learning java εφαρμογής

Σιάνου, Ευδοξία

Τα τελευταία χρόνια φαίνεται καθαρά μία αυξανόμενη ανάγκη παροχής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κυρίως ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-learning). Η παροχή πρόσβασης στο Διαδίκτυο στα σχολεία και τα προγράμματα κατάρτισης των καθηγητών δημιουργούν νέες προκλήσεις στην εκπαίδευση με την εφαρμογή καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων. Όροι όπως Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), Ηλεκτρονική τάξη (e-class) και Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο (e-university) καλύπτουν όλο το φάσμα των εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης, κατάρτισης/επανακατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό σύστημα σε παγκόσμια κλίμακα μέσα στα πλαίσια των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων βρίσκεται αντιμέτωπο με αρκετές εκπαιδευτικές ευκαιρίες που περιμένουν την αξιοποίηση τους. Ήδη πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα εκμεταλλεύονται την τεχνολογική υποδομή που διαθέτουν προσφέροντας προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Εκπαίδευση εξ΄ αποστάσεως

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.