Η επιχειρηματικότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Πριν και μετά την οικονομική κρίση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η επιχειρηματικότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Πριν και μετά την οικονομική κρίση

Καραταγλίδης, Χαράλαμπος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει την επιρροή την οποία είχε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα στον επιχειρηματικό χάρτη της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς. Καταρχήν για να υπάρξει συνάφεια στον αναγνώστη της οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεων της στην επιχειρηματικότητα θα παρουσιαστεί αυτή συνοπτικά και πώς εξελίχθηκε στην Ελληνική πραγματικότητα. Για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί αναλυτικά ο επιχειρηματικός χάρτης ως έχει σήμερα στην Καστοριά. Αυτό θα γίνει αντλώντας και με επεξεργασία στοιχείων από το πληροφοριακό μητρώο του Επιμελητηρίου Καστοριάς. Η εξέλιξη του επιχειρήν κατά την πενταετία 2005 – 2009 θα μας δώσει την φυσιολογική εικόνα μεταβολών σε περίοδο σταθερότητας. Αφού αναλυθούν οι κύριοι λόγοι οι οποίοι προκύψαν με την έναρξη της οικονομικής κρίσης θα εξεταστεί η τοπική επιχειρηματικότητα την πενταετία 2010 2014. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η τοπική επιχειρηματικότητα της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς διέπετε από ιδιαιτερότητες οι οποίες διαφοροποιούνται κατά πολύ από τον μέσο όρο του συνόλου της επιχειρηματικότητας στην Ελληνική επικράτεια. Κατά κύριο λόγο οι ιδιαιτερότητες αυτές είναι δύο : o κλάδος της γούνας με κύριο χαρακτηριστικό του τον καθολικό εξαγωγικό χαρακτήρα του και η έλλειψη της βαριάς Ελληνικής βιομηχανίας που είναι ο εξωγενής τουρισμός. Τέλος και με βάση των στοιχείων που θα προκύψουν θα αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο επηρέασε την τοπική επιχειρηματικότητα η οικονομική κρίση.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Επιχειρηματική δραστηριότητα
Επιχειρήσεις - Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-07


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.