Συγκριτική ανάλυση εφαρμογής οικονομικών πολιτικών αντιμετώπισης της κρίσης στην Ελλάδα και τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και το νέο αναπτυξιακό μοντέλο ανάπτυξης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Συγκριτική ανάλυση εφαρμογής οικονομικών πολιτικών αντιμετώπισης της κρίσης στην Ελλάδα και τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και το νέο αναπτυξιακό μοντέλο ανάπτυξης

Καλλίτσης, Κωνσταντίνος

Αντικείμενο ενασχόλησης της παρούσας εργασίας είναι ο χώρος της οικονομίας. Σκοπός είναι να αναλυθούν οι οικονομικές πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της κρίσης και να συγκριθούν με άλλες πολιτικές που εφαρμόζονται στον ευρύτερο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχικά, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη δόμηση ενός θεωρητικού υπόβαθρου και στη συνέχεια σε ένα μελετημένο εγχείρημα ώστε να γίνει κατανοητή η οικονομική κατάσταση που επικρατεί γενικά και φυσικά, η σημασία των πολιτικών που εφαρμόζονται. Σε όλο το μήκος της εργασίας επικρατεί αυτό το μοτίβο σε μια αέναη προσπάθεια να συνδυάζονται όλοι οι παράμετροι και περιορισμοί που πλαισιώνουν την εργασία δίνοντας απαντήσεις στα υπάρχοντα ερωτήματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Αναπτυξιακός προγραμματισμός
Οικονομική κρίση
Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα
Οικονομικές κρίσεις
Οικονομική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-07


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.