Στρατηγικές branding πόλης, η περίπτωση της Ρόδου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Στρατηγικές branding πόλης, η περίπτωση της Ρόδου

Καστρούνη, Χριστιάνα

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί το ζήτημα του island branding στην περίπτωση της Ρόδου και ποιες είναι οι ενέργειες οι οποίες ακολουθούνται για την επίτευξη του branding αυτού. Εισαγωγικά, στο πρώτο κεφάλαιο, ως το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας, αναφέρονται οι ορισμοί και η σημασία του island branding. Επίσης, αναλύεται η σημασία του branding Ρόδου, γιατί αυτό είναι σημαντικό για το νησί και πως μπορεί να εφαρμοστεί η διαδικασία του island branding στη περίπτωση της Ρόδου. Γίνεται εκτενής αναφορά στους παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία του branding Ρόδου και την ανάπτυξη μίας στρατηγικής island branding. Επιπρόσθετα, προσδιορίζεται η διαφήμιση και ο ρόλος της στον τουρισμός καθώς και ο τρόπος που πρέπει να διαφημιστεί το νησί της Ρόδου αλλά και πως θα γίνει η προώθηση του μέσα από το διαδικτυακό branding. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται κάποια ιστορικά, δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία για το νησί της Ρόδου, τα αξιοθέατα και τα προβλήματα που παρουσιάζει, ανιχνεύοντας παράλληλα το δυναμικό του συγκεκριμένου δήμου για τη σχεδίαση και την ανάπτυξη μιας στρατηγικής island branding. Το τρίτο κεφάλαιο, περιέχει τη μεθοδολογία της έρευνας. Αρχικά, στις πρώτες ενότητες του κεφαλαίου ορίζονται οι τύποι των ερευνών σε ποιοτική και ποσοτική ανάλυση. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την καταγραφή της παρούσας κατάστασης µε βάση πραγματικές αναφορές και απόψεις που έχουν βαρύνουσα σηµασία αφού προέρχονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ταξιδέψει ή πρόκειται να ταξιδέψουν στο νησί της Ρόδου. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι απόψεις τον tour operators του νησιού για τις οποίες εφαρμόστηκε στρατηγική ανάλυση. Τέλος, µε βάση όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία, προκύπτουν συγκεκριμένα συμπεράσματα και προβληματισμοί τα οποία αναγράφονται στο τέταρτο κεφάλαιο.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική πολιτική
Τουριστικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.