Οι διμερείς οικονομικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αλβανία και οι προοπτικές ένταξης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Οι διμερείς οικονομικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αλβανία και οι προοπτικές ένταξης

Zisi, Dhimiter

Η διπλωματική αυτή εργασία πρόκειται να στηριχθεί στις διμερείς οικονομικές σχέσεις της Ε.Ε. με την Αλβανία καθώς και τις προοπτικές ένταξης της. Ακολουθείται μια σταδιακή, ορθολογική, οργανωμένη και ακριβή διαδικασία αναγνώρισης των προσπαθειών που έχει κάνει η χώρα για να ενταχθεί στην Ε.Ε. με συνεχή αναφορά σε άρθρα και μελέτες διεθνούς και ελληνικής προέλευσης, αλλά και από διάφορα βιβλία ιστορικού περιεχομένου. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην Ε.Ε. και στα όργανα που τη διέπουν, στην μεθοδολογία της εργασίας καθώς και τα οφέλη της Αλβανίας από την ένταξή της. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η Αλβανία σαν κράτος και τις επιπτώσεις που είχε από το κουμουνιστικό καθεστώς. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται, το νομικό πλαίσιο συνεργασίας της Ε.Ε. με την Αλβανία, η ανάπτυξη της διαδικασίας για την ένταξη στην Ε.Ε. καθώς και οι σχέσεις σε όλους τους τομείς μεταξύ τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται οι σχέσεις της Αλβανίας με τις χώρες της Ε.Ε. όσο αφορά το εμπόριο και τις διμερείς συμφωνίες. Αναφέρονται ακόμα και οι σχέσεις με την Ελλάδα , το εμπορικό ισοζύγιο και τις εισαγωγές και εξαγωγές της Αλβανίας προς όλες τις χώρες της Ε.Ε. Και τέλος η διπλωματική ολοκληρώνεται, με μια κριτική εξέταση και αξιολόγηση των συμπερασμάτων σε σχέση με την αντίστοιχη υπάρχουσα βιβλιογραφία με στόχο την πληρέστερη παρουσίαση γύρω από το συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση
Διεθνείς οικονομικές σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-07


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.