Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με έμφαση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με έμφαση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Μακρή, Αθανασία Γ.

Η σύσταση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων και στην συγκρότηση ενός βεβαιωμένου εισοδήματος για το χρονικό διάστημα που αυτοί θα συνταξιοδοτηθούν από την εργασία τους. Το κοινωνικό προϊόν της ασφάλισης διαμορφώνεται βάση των οικονομικών συνθηκών που περιβάλλουν ένα κράτος, τις υπάρχουσες αντιλήψεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και τις ανάγκες και τις επιδιώξεις των ατόμων. Η διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην εξακρίβωση των αποτελεσμάτων της οικονομικής κρίσης στα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας μας αλλά και τις πιθανές προτάσεις και λύσεις που μπορεί να ανακύψουν για την καταπολέμηση του εν λόγω οικονομικού προβλήματος. Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των χωρών της Ευρώπης επιλέγοντας κράτη από διαφορετικές οικονομικές ζώνες (χώρες του βορρά, του νότου αλλά και του πρώην ανατολικού μπλοκ). Στο δεύτερο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε διεξοδικά με το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα στις Η.Π.Α. Στο τρίτο κεφάλαιο θα διατυπωθούν διεξοδικά τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας. Θα αναφέρουμε τον πρώτο λειτουργίας του κάθε ταμείου και στον τρόπο σύστασης και οργάνωσής του. Το τέταρτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην οικονομική κρίση η οποία δυστυχώς ακόμα μαστίζει την Ελλάδα και πως αυτή έχει επηρεάσει τη χρηματοοικονομική λειτουργία της χώρας. Το πέμπτο κεφάλαιο ονομάζεται οικονομική κρίση και η επίπτωσή της στα ασφαλιστικά ταμεία. Θα αναφερθούμε σε ποιους οικονομικούς τομείς έπλητταν και πλήττουν ακόμα τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Τέλος στο έκτο κεφάλαιο θα διατυπώσουμε πιθανές λύσεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στα ασφαλιστικά ταμεία.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλιση
Οικονομική κρίση
Κοινωνική πρόνοια
Οικονομικές κρίσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.