Ο θεσμός της χορηγίας στην Ελλάδα της κρίσης: αλλαγές στην συμπεριφορά των επιχειρήσεων –χορηγών κατά την τελευταία πενταετία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ο θεσμός της χορηγίας στην Ελλάδα της κρίσης: αλλαγές στην συμπεριφορά των επιχειρήσεων –χορηγών κατά την τελευταία πενταετία

Καραμούζα, Αικατερίνη

Στόχος της εργασίας είναι να διερευνηθεί ο θεσµός της χορηγίας μέσα στη δύσκολη εποχή της κρίσης που διανύουμε, και να διαπιστωθούν οι αλλαγές στις πολιτικές των επιχειρήσεων , αλλά και στο νομοθετικό σύστημα. Ακόμη πρέπει να αναλυθούν οι διαδικασίες σύναψης χορηγικών συνεργασιών µεταξύ επιχειρήσεων και οµάδων, µε τη µελέτη γνωστών επιχειρήσεων και τραπεζών στον ελληνικό χώρο. Στο πρώτο κεφάλαιο ερευνούμε τον θεσμό της χορηγίας. Κάνοντας ιστορική αναδρομή, εξετάζουμε τη σημασία της χορηγίας στην αρχαιότητα αλλά και στην σημερινή εποχή. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάμε την χορηγία μέσα στην κρίση και τις αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο. Έπειτα διερευνούμε τα προγράμματα χορηγιών μεγάλων εταιριών και τραπεζών, που ακόμα επενδύουν στον θεσμό της χορηγίας, ενώ τελικά προσπαθούμε να δούμε το μέλλον στον θεσμό.

Thesis
NonPeerReviewed

Χορηγία, Επιχειρηματική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.