Επιχειρηματική προσέγγιση ανάπτυξης εφαρμογής (app) κράτησης εισιτηρίων λεωφορείων Coachtickets=Business application developmant approach (app) booking bus tickets Coachtickets

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Επιχειρηματική προσέγγιση ανάπτυξης εφαρμογής (app) κράτησης εισιτηρίων λεωφορείων Coachtickets=Business application developmant approach (app) booking bus tickets Coachtickets

Καϊσίδης, Δημήτριος

Μπορεί στο παρελθόν, η σύσταση και η λειτουργία μιας επιχείρησης να στηρίζονταν κυρίως στη διαίσθηση του εκάστοτε επιχειρηματία, σήμερα ωστόσο οι αυξανόμενες απαιτήσεις και ο σκληρός ανταγωνισμός, επιβάλλουν μεγαλύτερη οργάνωση και μεθοδικότητα και δεν αφήνουν περιθώρια αποτυχίας. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και γενικότερα το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-shop) αποτελεί την νέα τάξη πραγμάτων στην αγορά. Η επιχειρηματικότητα των υπηρεσιών πλέον έχει στραφεί στο πώς οι βασικές υπηρεσίες και κατ’ επέκταση οι εμπορικές μπορούν να μετατραπούν σε ηλεκτρονικές για την καλύτερη και αμεσότερη κάλυψη των αναγκών. Στην Ελλάδα σήμερα δίνονται πολλά κίνητρα στους νέους για να αναπτύξουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στα πλαίσια της ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εργασία βασίζεται σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο επινοήθηκε και συντάχθηκε από τον συγγραφέα της εργασίας αυτής, για τη δημιουργία νεοσύστατης ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την αγορά εισιτηρίων ΚΤΕΛ σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο αποτελεί βάση του πρακτικού μέρους της εργασίας, είναι μια ολοκληρωμένη παρουσίαση για το πώς θα ιδρυθεί η εν λόγω εταιρεία και κατ’ επέκταση η κατασκευή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Παρουσιάζεται αναλυτικά πώς κάποιος μπορεί να συντάξει μόνος του ένα επιχειρηματικό πλάνο (Business Plan) και πώς μπορεί να ετοιμαστεί για να υλοποιηθεί μια καινοτόμος ιδέα. Γίνεται λεπτομερής περιγραφή : α) Παρουσίαση της καινοτόμου ιδέας, β) Ο σκοπός και οι στόχοι, γ) Το πλαίσιο για την ανάπτυξη και την προώθηση, δ) Οι Οικονομικές καταστάσεις για να είναι το επιχειρηματικό σχέδιο αξιόλογο και αντικειμενικό για τους εν δυνάμει ενδιαφερόμενους.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Επιχειρηματικός σχεδιασμός
Μεταφορικά μέσα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.