Η έννοια του οικονομικού εγκλήματος. Μελέτη περίπτωσης Energa Hellas Power

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η έννοια του οικονομικού εγκλήματος. Μελέτη περίπτωσης Energa Hellas Power

Κωνσταντίνου, Λουκάς Β.

Σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης, όπως αυτή που διανύουμε, η διάπραξη οικονομικών εγκλημάτων συνήθως εντείνεται, με σημαντικό κόστος, άμεσο και έμμεσο, για τους οργανισμούς και για το ίδιο το κράτος. Έτσι, οι οδυνηρές συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης καθιστούν το οικονομικό έγκλημα ως ένα φαινόμενο ιδιαιτέρως αισθητό τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ελλάδα, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Το Οικονομικό Έγκλημα είναι μια ιδιαίτερη μορφή εγκλήματος, το οποίο έχει οικονομικό περιεχόμενο, διαπράττεται από ένα άτομο ή από μια ομάδα ατόμων ή ακόμα και από ένα κράτος, δεν ενέχει βία, βασικό του κίνητρο αποτελεί η απόκτηση παράνομου οικονομικού οφέλους και γίνεται σε βάρος είτε ενός ατόμου είτε ενός συνόλου, είτε κι ολόκληρης της κοινωνίας. Ένα τέτοιου είδους έγκλημα πολλές φορές διαπράττεται από άτομα με υψηλή κοινωνική θέση, ενώ τόσο η ζημιά, όσο και η ανωνυμία των θυμάτων καθιστά τη δίωξη των υπαίτιων, αλλά και την εκδίκαση της εκάστοτε υπόθεσης δυσχερή. Έτσι, είναι αξιοσημείωτο ότι οι συνέπειες αυτών των εγκλημάτων είναι επιζήμιες και ενέχουν μεγάλο βαθμό κινδύνου για τους εμπλεκόμενους αλλά και για την διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα οικονομικού εγκλήματος αποτελεί η περίπτωση της εταιρείας ENERGA – HELLAS POWER, η οποία απασχόλησε πολύ την ελληνική κοινωνία αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Όπως είναι εύκολα κατανοητό λοιπόν, το οικονομικό έγκλημα είναι μια ιδιόρρυθμη μορφή εγκλήματος, όπου τόσο ο εντοπισμός όσο και η αντιμετώπιση του κρίνονται ιδιαιτέρως δύσκολα και απαιτούν ειδικούς χειρισμούς, ενώ επιτακτική κρίνεται η ανάγκη διαμόρφωσης ενός ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου για την ανάπτυξη τεχνικών πρόληψης και αντιμετώπισης τέτοιου είδους φαινομένων.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομικό έγκλημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.