Οι εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και η προοπτική ένταξής τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Οι εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και η προοπτική ένταξής τους

Λυγούρα, Αλεξάνδρα

Στην παρούσα εργασία επιχειρείτε να παρουσιαστεί και να αναλυθεί το καθεστώς των εταιρικών και εμπορικών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς και οι προοπτικές για περαιτέρω συνεργασία. Επίσης, να μελετηθεί κατά πόσο είναι εφικτό να προχωρήσει η διαδικασία ένταξης των χωρών των δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί η ένταξη να πραγματοποιηθεί.

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις, Ξένες
Διεθνές εμπόριο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση
Βαλκανική Χερσόνησος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.