Τα κυριότερα παρασιτικά νοσήματα των βοοειδών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Τα κυριότερα παρασιτικά νοσήματα των βοοειδών

Γιαγκουλίδου, Μελπομένη
Ρούσσος, Παναγιώτης

Περιγράφονται τα παρασιτικά νοσήματα των βοοειδών που συναντώνται στον Ελληνικό χώρο. Στο κάθε νόσημα δίνεται ένας ορισμός με τον όποιο περιγράφοντα τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε και τα συστήματα του οργανισμού που προσβάλει. Στη συνεχεία αναφέρονται τα μετρά που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του κάθε νοσήματος ξεχωριστά. Μετά περιγράφονται τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα που χαρακτηρίζουν το κάθε νόσημα. Οι αλλοιώσεις στα περισσότερα νοσήματα βοηθούν τον εξεταστή να καταλήξει σε μια κατά το δυνατόν σωστή κλινική διάγνωση. Στο τέλος κάθε νοσήματος αναφέρεται η θεραπεία(όπου υπάρχει) και κυρίως η πρόληψη με την οποία προτείνονται τα υγειονομικά μετρά.

Thesis
NonPeerReviewed

Παράσιτα (Ζώα)
Βοοειδή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.