Διεθνοποίηση καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων: μια μελέτη περίπτωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διεθνοποίηση καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων: μια μελέτη περίπτωσης

Τσίτσης, Αναστάσιος

Μελετήθηκε η σχέση μεταξύ καινοτομίας και διεθνοποίησης μικρομεσαίας τοπικής επιχείρησης και χρησιμοποιήθηκε μελέτη περίπτωσης για την οποία συλλέχθηκαν δεδομένα μέσω παρατήρησης, συνέντευξης και ερωτηματολογίου ενώ χρειάστηκε πολλές φορές η βιντεοσκόπηση εντός της επιχείρησης. Δείγμα αποτέλεσε η εταιρία «Voulis Chemicals» που εδρεύει στην Νάουσα Ημαθίας. Προέκυψε πως οι καινοτομίες στην παραγωγική διαδικασία και οι πρωτότυπες ιδέες στα προϊόντα είναι άμεσα συνυφασμένες με τη διαδικασία διεθνοποίησης της και η αμφίδρομη σχέση των δύο εννοιών συνεχίζεται επ’ αόριστο (καινοτομία – διεθνοποίηση – καινοτομία - …).

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνείς εμπορικές επιχειρήσεις
Καινοτομία (επιχείρηση)
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.