Μελέτη, περιγραφή λειτουργίας και μετρήσεις μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μελέτη, περιγραφή λειτουργίας και μετρήσεις μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου

Μπέης, Αναστάσιος

Μελετάτε η λειτουργία μιας μονάδας βιοαερίου, ο τρόπος και το κόστος συλλογής της πρώτης ύλης, η αποθήκευσή της και η προεργασία που υφίσταται πριν την εισαγωγή της στους αντιδραστήρες. Επίσης, μελετάτε ο τύπος των αντιδραστήρων, ο τρόπος παραγωγής βιοαερίου και οι τεχνικές προδιαγραφές (μείγμα αναερόβιας διαδικασίας, ρυθμός παραγωγής), το σύστημα καύσης και παραγωγής ενέργειας (θερμικής και ηλεκτρικής). Τέλος, παρατίθενται μετρήσεις από κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομάζα, Ενέργεια από
Βιοαέριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.