Σύγκριση φωτοβολταϊκών πάρκων σταθερών βάσεων και ιχνηλατών, βασισμένη σε μετρήσεις και προτάσεις βελτίωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Σύγκριση φωτοβολταϊκών πάρκων σταθερών βάσεων και ιχνηλατών, βασισμένη σε μετρήσεις και προτάσεις βελτίωσης

Μαργώνης, Λουκάς Γ.

Παρουσιάζεται η τεχνοοικονομική ανάλυση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου με σύστημα σταθερού άξονα και με τράκερ, στη συνέχεια γίνεται σύγκρισή τους. Επίσης, περιγράφεται το φωτοβολταϊκό φαινόμενο, αναλύονται τα χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκων πάνελ. Γίνεται αναφορά στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας σχετικά με την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών, είτε σαν αυτόνομα συστήματα για ιδιο-κατανάλωση, είτε συνδεδεμένα στο δίκτυο για τους ιδιώτες παραγωγούς. Παρουσιάζονται πίνακες και γραφήματα διάφορων παραμέτρων λειτουργίας, καθώς επίσης και μετεωρολογικών δεδομένων, ώστε στη συνέχεια να γίνει η σύγκριση των δύο πάρκων. Τα δύο αυτά πάρκα βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή με την ίδια ηλιοφάνεια έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύγκρισή τους. Τέλος, γίνεται σύγκριση των τεχνικών διαφορών των δύο έργων του παραδείγματος, συγκρίνονται οι διαφορές στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στην απόδοσή τους, ενώ αναλύονται και οι διαφορές που παρουσιάζουν τα δύο πάρκα στην οικονομική απόδοσή τους. Στα συμπεράσματα αναφέρονται προτάσεις βελτίωσης των δύο τεχνολογιών προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερες αποδόσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομοτεχνικές μελέτες
Φωτοβολταϊκή ενέργεια
Ηλιακή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.