Ποιοτικά χαρακτηριστικά δειγμάτων μελιού από καταστήματα πώλησης τροφίμων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ποιοτικά χαρακτηριστικά δειγμάτων μελιού από καταστήματα πώλησης τροφίμων

Υψηλάντη, Άννα

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών δειγμάτων μελιού (μέλι ανθέων και μέλι μελιτώματος) που αγοράστηκαν από καταστήματα πώλησης τροφίμων. Παρουσιάζονται πληροφορίες για την παραγωγή μελιού στην Ελλάδα, τα χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων μελιού που παράγονται στην Ελλάδα, η διαδικασία τυποποίησης και η συντήρηση του μελιού. Επίσης παρουσιάζεται η έρευνα που εκπονήθηκε στο Ερευνητικό Εργαστήριο του τμήματος Τεχνολογίας Γεωπονίας (κατεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων). Έξι δείγματα μελιού εξετάστηκαν για την περιεκτικότητα σε υγρασία, την ενεργότητα νερού (aw), το χρώμα, την ελεύθερη οξύτητα, την περιεκτικότητα σε υδροξυ-μέθυλο-φουρφουράλη (HMF) και την παρουσία γλυκόζης. Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν α) έναντι εκείνων που αναφέρονται στην επιστημονική βιβλιογραφία και β) σε σχέση με τη συμμόρφωση τους ως προς την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την παραγωγή και εμπορία μελιού.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέλι - Ελλάδα
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.