Η παγκρήτια συνεταιριστική τράπεζα πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η παγκρήτια συνεταιριστική τράπεζα πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης

Διαλυνά, Μαρία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό να διερευνήσει και να μελετήσει τα οικονομικά στοιχεία της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, όπως αυτά εξελίσσονται την τελευταία δεκαετία. Γίνεται αναφορά για τις συνεταιριστικές τράπεζες, για την ταυτότητα τους, την λειτουργία τους καθώς και για το πώς η συνεταιριστική πίστη εδραιώθηκε στον τραπεζικό κλάδο στην χώρα μας. Προς την εκπλήρωση αυτού του σκοπού προηγούνται της τελικής ανάλυσης η έννοια της οικονομικής κρίσης, τα αίτια της, την επέκταση της στην Ευρωζώνη, καθώς και η επιρροή της στο τραπεζικό σύστημα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, την ιστορική της εξέλιξη, το σκοπό και την οργανωτική της δομή. Εξετάζεται η πορεία της Παγκρήτιας στον τομέα των χορηγήσεων και των καταθέσεων, αποδεικνύοντας μας ότι με τις στερεές και υγιείς βάσεις που διαθέτει εξασφαλίζει πολύ καλές αποδόσεις για τους καταθέτες, επενδυτές και μετόχους που την εμπιστεύτηκαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζική, Συνεταιριστικές - Ελλάδα
Οικονομικές κρίσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.