Οικονομική κρίση και ανεργία σε περιφερειακές οικονομίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Οικονομική κρίση και ανεργία σε περιφερειακές οικονομίες

Γεσίμ, Ντιρέκ

Γίνεται αναφορά στην τρέχουσα οικονομική κρίση και την έννοια της ανεργίας, οι οποίες έχουν επιδεινώσει την οικονομία σήμερα, ενώ στη συνέχεια εξετάζεται η οικονομική κρίση στις περιφερειακές οικονομίες δίνοντας έμφαση στην οικονομία της Ξάνθης, η οποία αποτέλεσε και το αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας. Το συμπέρασμα της εργασίας, αφορά ότι το βασικότερο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο μέσος Έλληνας σήμερα και δεν είναι τίποτα άλλο από την επαγγελματική του αποκατάσταση και ενώ έχει να αντιμετωπίσει μια ανεργία της τάξεως του 30%, η οποία ξεπερνάει το 50% στους νέους. Όλα τα παραπάνω δείχνουν την αναγκαιότητα λήψης μέτρων, τα οποία θα συμβάλλουν στον περιορισμό της ανεργίας, σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Ανεργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.