Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αποτίμηση τραπεζών

Γιώργας, Ευάγγελος

Αναφέρονται μέθοδοι οι οποίες είναι κατάλληλες για την αποτίμηση επιχειρήσεων που είναι ζημιογόνες ή παράγουν πολύ μικρά κέρδη. Γίνεται αναφορά στην πρακτική εφαρμογή δυο μεθόδων για την αποτίμηση της αξίας των ελληνικών τραπεζών. Αρχικά, περιγράφεται η σημερινή κατάσταση του κλάδου των τραπεζών και οι περιορισμοί του αναλυτή σχετικά με τα μοντέλα αποτίμησης που έχει στην διάθεσή του. Στην συνέχεια, αποτιμάτε ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με το μοντέλο υπολειμματικού εισοδήματος (RIM). Επίσης, αποτιμάτε ο συνολικός κλάδος των τραπεζών με τον δείκτη τιμή προς λογιστική αξία (P/BV) βάση της μεθόδου των συγκριτικών στοιχείων και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δύο αυτών αποτιμήσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση
Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.