Διοικητική και οικονομική εξέταση του Νοσοκομείου Λειβαδιάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διοικητική και οικονομική εξέταση του Νοσοκομείου Λειβαδιάς

Αντωνιάδου, Όλγα Ι.

Το Νοσοκομείο Λειβαδιάς ανήκει στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας και καλύπτει τον διπλάσιο και παραπάνω αριθμό ατόμων του πληθυσμού της. Στις αρχές του έτους 2012 οι μισές θέσεις του προσωπικού ήταν κενές ενώ στα τέλη του ίδιου έτους οι κενές θέσεις ήταν στο ένα τρίτο αυτών που προβλεπόταν. Το έτος 2013 τα στοιχεία δείχνουν ότι το ένα τρίτο περίπου από τις προβλεπόμενες θέσεις παραμένει κενό ενώ από τις θέσεις που καλύπτονται το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού των υπηρεσιών γενικά καλύπτεται από μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί σε μόνιμες οργανικές θέσεις. Τα οικονομικά στοιχεία του Νοσοκομείου Λειβαδιάς δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων των ετών 2012 και 2013 προερχόταν από επιχορηγήσεις ενώ το έτος 2013 υπήρχαν και έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων. Τα έσοδα του έτους 2013 ήταν περισσότερα από του 2012 ενώ και τα δύο έτη σε σχέση με τα προϋπολογισμένα έσοδα εισπράχτηκαν λιγότερα. Τα έξοδα του νοσοκομείου το έτος 2013 ήταν περισσότερα από τα διπλάσια του έτους 2012 ενώ και τα δύο έτη πραγματοποιήθηκαν λιγότερα απ’ ότι προβλέφθηκαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Νοσοκομεία - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.