Το ηλεκτρονικό εμπόριο και η σημασία του στον αγροτικό τομέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Το ηλεκτρονικό εμπόριο και η σημασία του στον αγροτικό τομέα

Μητροπούλου, Άννα

Το Internet είναι το αποτέλεσμα της ταχείας ανάπτυξης των υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών. Οι υπολογιστές μεταφέρουν πληροφορίες μέσω Πακέτων πληροφοριών, Πρωτοκόλλων TCR/IP, Routers. Παράλληλα με το Internet λειτουργεί το σύστημα World Wide Web (W.W.W.), που αποτελεί έναν από τους ταχύτερα εξελισσόμενους κλάδους του. Το Η.Ε. διακρίνεται σε έμμεσο και άμεσο, και σκοπός του είναι η εκτέλεση των επιχειρησιακών συναλλαγών μέσα από διάφορα δίκτυα. Οι πληροφορίες διακινούνται από τον έναν υπολογιστή στον άλλον, μέσω του δικτύου, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου, καθώς και την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά των πληροφοριών. Το Η.Ε. επίσης επιτρέπει την ικανοποιητική υποστήριξη για μοιραζόμενες επιχειρηματικές εργασίες, άσχετα με τη φύση τους και δίχως να λαμβάνεται υπόψη η γεωγραφική τους θέση ή η χρονολογική τους τοποθέτηση. Επιπλέον υπάρχει το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail), το οποίο μας προσφέρει έναν γρήγορο και οικονομικό τρόπο αποστολής μηνυμάτων. Το Η.Ε. επίσης επιτρέπει την ικανοποιητική υποστήριξη για μοιραζόμενες επιχειρηματικές εργασίες, άσχετα με τη φύση τους και δίχως να λαμβάνεται υπόψη η γεωγραφική τους θέση ή η χρονολογική τους τοποθέτηση. Επιπλέον υπάρχει το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail), το οποίο μας προσφέρει έναν γρήγορο και οικονομικό τρόπο αποστολής μηνυμάτων και τέλος, μια από τις σημαντικότερες εφαρμογές του Η.Ε. είναι τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Το Διαδίκτυο προσφέρει μια καινούργια πηγή πληροφοριών, καθώς επίσης και έναν αναπτυσσόμενο χώρο αγοράς. Η ποικιλία των εφαρμογών που αναπτύσσονται για τον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων συμπεριλαμβάνει τις εφαρμογές στο χώρο αγοραπωλήσεων, καθώς επίσης και σε πηγές πληροφοριών. Οι ηλεκτρονικοί χώροι αγοραπωλήσεων αναμένεται να προβληθούν σαν την κυρίαρχη δύναμη στο Η.Ε. Παρόλα αυτά, μια αναπτυσσόμενη γνώση για το Διαδίκτυο στη χρήση της γεωργίας δεν εγγυάται ότι η χρήση του είναι για επιχειρηματικούς λόγους.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτικά προϊόντα - Μάρκετινγκ
Ηλεκτρονικό εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.