Σχέσεις και επικοινωνία στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σχέσεις και επικοινωνία στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση

Καμπούρη, Μαρία

Ο σχολικός εκφοβισμός έχει συχνά τις ρίζες του στην παιδική ηλικία. Τα ερευνητικά δεδομένα φανερώνουν μάλιστα ότι ο εκφοβισμός φαίνεται να εμπεδώνεται σε άτομα τα οποία εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά σε μικρή σχετικά ηλικία και εκδηλώνεται κατά ενός άλλου ατόμου, με άμεση πρόθεση την πρόκληση βλάβης. Η μάθηση της σωστής επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών από τους εκπαιδευτικούς, η κοινωνικοποίησή τους και η σωστή διαπαιδαγώγηση από τους γονείς αποτελούν σημαντικούς παράγοντες αποφυγής των αρνητικών αυτών στοιχείων που εμφανίζονται στα παιδιά καθώς πλάθουν ανθρώπους με αυτοδύναμη και ελεύθερη προσωπικότητα. Οι Δημόσιες Σχέσεις, επίσης, τα τελευταία έτη αποτελούν μια σχετικά νέα ακαδημαϊκή και επιχειρηματική ενότητα η οποία λόγω της αμφίδρομης επικοινωνίας που προσφέρουν τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών όσο και μεταξύ των γονέων και μαθητών επιτυγχάνουν την δημιουργία εμπιστοσύνης στην εκπαιδευτική κοινότητα και την άμεση επικοινωνία όποτε είναι αναγκαία.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Εκπαίδευση
Βία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.