Ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος μαθητών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος μαθητών

Παναγκασίδης, Δημήτριος

Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος που θα καλύπτει τις ανάγκες ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος: η εγγραφή φοιτητών, διαχείριση εξεταστικής περιόδου και αξιολόγησης των φοιτητών, ακίνητης περιουσίας, προγράμματος σπουδών και των μαθημάτων, χρονοδιαγράμματος εξαμήνου και την διαχείριση ανθρώπινων πόρων. Η παρούσα εφαρμογή είναι πλούσιας διαδραστικότητας, ικανοποιεί τις απαιτήσεις ανταποκρινόμενου σχεδιασμού, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιεί σε πολλές περιπτώσεις ασύγχρονη μετάδοση δεδομένων επιτρέποντας έτσι γρηγορότερη απόκριση εφαρμογής στους χρήστες. Για την υλοποίηση της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν οι νέες τεχνολογίες διαδικτύου HTML5, CSS3, SASS, Bootstrap, jQuery, AJAX καθώς και οι Ruby, Ruby on Rails, MongoDΒ

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδικτυακός προγραμματισμός
Προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.